Fotka 1

Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA

je uznávaným odborníkem v oboru oftalmologie nejen v České republice, ale i v zahraničí. Profesorem v oboru oftalmologie byl jmenován v roce 1994. V letech 1991 – 2017 byl přednostou Oční kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze. Pod jeho vedením se klinika stala prestižním a vyhledávaným pracovištěm s kompletní škálou výkonů v oblasti oftalmologie. Je zakladatelem 1. Mezinárodní oční tkáňové banky, která byla otevřena v roce 1991 a do roku 2018 byl jejím ředitelem. V roce 2004 se stal vedoucím Katedry oftalmologie IPVZ, kterou vede dodnes.

Absolvoval nespočet odborných stáží v zahraničí. Je předsedou České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie a členem několika odborných společností v České republice i v zahraničí, je taktéž členem redakční rady dvou zahraničních časopisů ( Ocular Surgery News a Ophthalmology Times ). Sám publikoval desítky článků v české i zahraniční odborné literatuře. Je hlavním editorem a spoluautorem rozsáhlé monografie „Oční lékařství“, určené pro oftalmology a pro lékaře před atestací z oftalmologie, které v roce 2016 vyšlo již jako druhé vydání.

Prof. Kuchynka získal za přínos v oboru oftalmologie řadu významných ocenění doma i v zahraničí.

Fotka 1

MUDr. Deli Křížová, FEBO

absolvovala v roce 2006 studium na 2. LF UK v Praze. Od září 2006 nastoupila na Oční kliniku 3. LF UK a FNKV, kde pracovala jako sekundární lékařka na lůžkovém oddělení a na ambulanci. V roce 2011 absolvovala s vyznamenáním atestaci v oboru oftalmologie. Dále pak v roce 2011 úspěšně složila evropskou atestační zkoušku v oboru oftalmologie v Paříži, kde získala titul FEBO. Od roku 2012 pracovala jako vedoucí lékař lůžkového oddělení a poradny pro onemocnění rohovky a předního segment oka. V roce 2012 začala postgraduální studium na 3. LF UK v oboru experimentální chirurgie.

Je členkou České refrakční a kataraktové chirurgie. Publikovala několik článků v domácí i zahraniční odborné literatuře. Svými prezentacemi se aktivně účastní předních oftalmologických kongresů doma i v zahraničí.

MUDr. Jitka Němcová

MUDr. Martina Poláchová, Ph.D.

MUDr. Patrik Rajs

MUDr. Zuzana Turková